top of page

Hösten 2024

NATO – Sverige – NATO      Ny studiecirkel

Våren 2024

Utmaningar, exposé (uppgradering av tidigare studiecirklar)

Pågår

Hösten 2023

Ukraina – Civilt försvar – Sverige

Resurspersoner/föreläsare:

Frej Welander, Oleksandra Keudel, Björn Kölof, A. Shiba med flera

Frågeställningar, exempel:

 • Uppbyggnad av civilt försvar - Polen samt hur Strukturen och erfarenheter från Ukraina påverkar.

 • Uppbyggnad av civilt försvar – Polen.

 • Resiliens med Moldavien och Ukraina i focus.

 • Högre utbildning i Ukraina under svåra förhållanden.

Våren 2023

Krig i vår tid, Ukraina

Resurspersoner/föreläsare:

Jakob Hedenskog, Janis Ratkevics, Valerin Valdmanis, Daniel Ionita med flera

Frågeställningar, exempel:

 • Rysk terrorkrigföring mot civilbefolkningen.

 • Hur vann Ukraina informationskriget?

 • Den överlägsna ukrainska operationskonsten och uppdragstaktiken.

 • Hybridkrigföringen mot väst; sabotage utan avsändare mot gas/olja/el/internet, cyberhotet.

 • Hur förbättra Sveriges motståndskraft?

Hösten 2022

Civilt försvar

Resurspersoner/föreläsare:

Björn Körlof med flera.

Frågeställningar, exempel:

 • Sveriges säkerhetspolitiska utgångsläge.

 • Förändringar relevanta för det civila totalförsvarsperspektivet.

 • Lärdomar från  Finland.

 • Exempel från den regionala och lokala nivån.

Våren 2022

Arktis

Resurspersoner/föreläsare:

Niklas Granholm FOI, Jörgen Berggrav, Knut Olav Drivenes med flera.

Frågeställningar, exempel:

 • Arktis ökade strategiska betydelse, nya sjötransportleder, naturresurser med mera

 • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

 • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet

Hösten 2021

Uppdragstaktik

Resurspersoner/föreläsare:

Karils Neretnikes

Frågeställningar, exempel:

 • Varför finns uppdragstaktik?

 • Finns faror och problem med uppdragstaktik?

 • Uppdragstaktik i framtiden.

 • Uppdragstaktik i den egna verksamheten.

 • Aktuella exempel på uppdragstaktik från bland annat kriget i Ukraina.

Rev PB1 2024-04-06

bottom of page