top of page
NATO - Sverige - NATO
Reservofficersakademien 2024   HÖSTENS  VERKSAMHET    STUDIECIRKELN   SVERIGE   -  NATO  -  SVERIGE
 
De gångna verksamhetsåren har främst varit präglade av ett antal ambitiösa studiecirklar där flera perspektiv belysts, ett per studiecirkel:
  • Ukraina
  • Civilt försvar
  • Ledarskap
  • Arktis  (samt interaktionen mellan  dessa)
Ett genomgående tema har varit att vi bearbetat de Utmaningar vi kunnat se och försökt att hitta ”lösningar” kring dessa.
Nu skiftar vi inriktningen i nästa Studiecirkel till Nato och det nya läget, som gäller från i mars i är – Sverige är fullvärdig medlem; nu gäller det ”fullt ut!”
Självfallet är det så att ramen vi kan erbjuda vid höstens Studiecirkel, den kan inte vara helt täckandes, men vi kommer ändå att behandla  en hel det av det ”paradigmskifte”, som kommer att äga rum.
De Kunskapspersoner, som vi kommer att anlita, de har sin bakgrund i UI, FOI, FHS…
En speciell roll kommer Gunilla Herolf, ex SIPRI, vid UI, att spela.
I vårt närverk ingår även ett antal RO väl insatta i ”Nato:s  RO – system”, redo att under hösten bidra med sina insikter.
(Självfallet är det så att perspektivet Nato innebär att Kina, Ukraina, Ryssland kommer att beröras.)                   
 
Den formella ramen i höst  är fyra Kunskapskvällar med omfattningen 2 timmar med Grupparbeten under mellantiden. För att göra deltagandet möjligt över hela landet så jobbar med webbmöten i Teams.
Vad gäller förkunskaper, så gäller viss insikt/intresse kring  Nato.  Det kommer nog att vara en del deltagare från tidigare Studiecirklar, som är redo att stötta ”nya ansikten”!
Verksamheten är öppen för alla ”reservister/frivilliga”, de  med den rätta viljan kring  ”Kunskap  - Insikt – Engagemang”!
 
För mera information om Reservofficersakademien – ROAK, se hemsidan  wwww.roak.se
(Som framgår där så är ROAK en helt fristående ideell förening – ”NGO”)
Deltagaravgiften för höstens Studiecirkel är 400:- (för de deltagare som är reservofficerare / reservbefäl, så betalar Försvarsmakten denna avgift).

Du är varmt välkommen med intresseanmälan på https://www.roak.se/anmalan.  Finns ytterligare frågor, bara ring!
ROAK har ett antal ytterligare aktiviteter, inte minst Facebookgruppen  RESERVOFFICERSAKADEMIEN!
 
Varmt välkommen och varmaste ROAK-hälsningar

 
Jan  Sjölin
RO – ret, professor em.  Mobil  070 791 44 10
Rev PB1 2024-04-10
bottom of page