top of page

Arktis

Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Niklas Granholm FOI med flera.

 

Studiematerial, exempel

Ett antal FOI-skrifter, CIOR-seminariet, FoF-seminariet, utländska tankesmedjor

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du ett antal intressanta länkar under under fliken "Arktis". 

Frågeställningar, exempel

  • Arktis ökade strategiska betydelse: nya sjötransportleder, naturresurser m.m.

  • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

  • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet

​​

Efter enskilda studier av litteraturen efter uppstartkvällen i december 2021 genomfördes den första kunskapskvällen i februari 2022.  Deltagarkretsen var knappt 40, inklusive från Norge, Finland och Lettland. Flera är väl kända från studiecirkeln Uppdragstaktik.


Steg 1 avslutades under maj 2022. Återsamling med uppstarten av Alumnigruppen Arktis skedde i december 2022.

Rev PB1 2024-04-06

bottom of page