top of page

LÄS- OCH HÖRVÄRT

Tack för hittills inkomna fina förslag från läsekretsen på länkar till intressanta dokument och poddar! 

Tveka inte att lämna ditt bidrag. Använd knappen L&H TIPS nedan. Bifoga helst en kommentar till innehållet som vi kan publicera här.

Tack B-G Bergstrand för följande tips:

NATO:s nyhetsbrev NATO Update : https://www.nato.int/cps/en/natohq/e-mail_distribution.htm 

Krigsvetenskapsakademins uppsatser och inlägg: https://kkrva.se/ (man kan anmäla sin e-mail längst ned på sidan). 

Folk och försvar: https://folkochforsvar.se/ (även här man kan anmäla sin e-mail längst ned på sidan). 

Sveriges Radio-poddar såsom  

        Konflikt: https://sverigesradio.se/konflikt)  

        Gräns: https://sverigesradio.se/grans  

        P3 Dystopia: https://sverigesradio.se/dystopia (mycket om miljö- och resursfrågor, och därmed sammanhängande frågor om sårbarhet och hållbarhet).  

        Radiokorrespondenterna Ryssland: https://sverigesradio.se/radiokorrespondenterna 

        Europapodden: https://sverigesradio.se/europapodden 

        USApodden:  https://sverigesradio.se/usapodden  

        Kinapodden: https://sverigesradio.se/kinapodden  

****

Rysslands invasion av Ukraina

Se vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" där du hittar mycket bra information och analyser om det pågående kriget!

Aktuellt

Erfarenheter från UKRAINA, "Försvarsmaktens lärdomar från kriget i Ukraina, FM 2023: 2379-9"  (27  sidor, med en omfattande sändlista utöver Regeringskansliet - Försvarsdepartementet.)

Försvarsmaktens utveckling

Försvarsmaktstruktur 2035 (FMS 35) som utgör en målbild för utvecklingen av en trovärdig grundläggande försvarsförmåga

https://www.forsvarsmakten.

se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf

***

SIPRI var värd för Stockholm Security Conference 2021 med temat "Battlefields of the Future: Trends of Conflict and Warfare in the 21st Century". Länk till föreläsningarna:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhYE8cjKxVOMDtfv6EVIjoyS5yn6c4cUR

 

STRATFOR bjuder på koncisa och relevanta analyser om omvärldsutvecklingen. Här är en tankeväckande prognos om kommande utveckling av utpressningsattacker på nätet.

 

https://us4.campaign-archive.com/?e=9846c67c05&u=74786417f9554984d314d06bd&id=5d76222c84

***

Rekommenderar kostnadsfri prenumeration på RealClear World för översikt över utvalda aktuella artiklar av säkerhetspolitiskt intresse.

https://www.realclearworld.com/

Bellingcats rapporter grundade på mycket avancerade analyser av öppna källor har med rätta väckt sensation. Du kan prenumerera på deras nyhetsbrev som kommer ut två gånger i veckan.    

bellingcat - the home of online investigations

Det finns ett stort antal tankesmedjor som producerar mycket värdefulla studier för den som är intresserad av säkerhetspolitik. Flera av dem skickar dessutom ut kostnadsfria nyhetsbrev med färska analyser. 

Här följer ett urval. Tipsa gärna om du har fler favoriter! 

RAND Corporation Provides Objective Research Services and Public Policy Analysis | RAND

Brookings - Quality. Independence. Impact.

RUSI | Royal United Services Institute

Center for Strategic and International Studies | (csis.org)

Carnegie Endowment for International Peace

Council on Foreign Relations (cfr.org)

Crisis Group

Chatham House – International Affairs Think Tank

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) - SWP (swp-berlin.org)

The Heritage Foundation

Wilson Center

Center for a New American Security (en-US) (cnas.org)

The International Institute for Strategic Studies (iiss.org)

European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)

Homepage | HCSS

https://www.rsis.edu.sg/

Swedish Defence Research Agency - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Home | SIPRI

UI.se | Utrikespolitiska institutet

https://www.fiia.fi/sv/

University of Pennsylvania publicerar varje år en välrenommerad rankinglista över världens bästa tankesmedjor inom ett antal områden. Fler än 11 000 tankesmedjor har värderats.  

Du kan ladda ner den här

"2020 Global Go To Think Tank Index Report" by James G. McGann (upenn.edu)

Har du Stockholms stadsbiblioteks röda kort? Då kan du läsa över 7 000 tidningar och tidskrifter på nätet förutom allt annat spännande som erbjuds.

E-medier & databaser | Stockholms Stadsbibliotek

AKTUELLT FÖR STUDIECIRKLARNA

Krig i vår tid. Hur möter vi de nya hoten? och

Ukraina - Civilt försvar - Sverige

I vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" återfinns många relevanta analyser.

Ukrainakriget

Dagliga uppdateringar med bra länkar till källor

https://cornucopia.se/

https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates

Utmärkt analys av tankesmedjan RUSI

https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/preliminary-lessons-conventional-warfighting-russias-invasion-ukraine-february-july-2022

Civilt försvar

Försvarsberedningens rapport våren 2024 (har inte kommit ut ännu).

Regeringsformen. Se 15. kap om Krig och krigsfara.

https://lagen.nu/1974:152

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

https://lagen.nu/1992:1403

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20151053-om-totalforsvar-och-hojd_sfs-2015-1053

Förordningen om statliga myndigheters beredskap som träder i kraft den 1 oktober 2022.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2022524-om-statliga-myndigheters_sfs-2022-524

FHS skrifter. Se Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning.

https://www.fhs.se/centrum-for-totalforsvar-och-samhallets-sakerhet/var-verksamhet/forskning-och-studier/publikationer/forutsattningar-for-krisberedskap-och-totalforsvar-i-sverige.htmlberedskaps- och totalförsvarslagstiftning.

Presentation av myndighetsreformen för civilt försvar och krisberedskap den 18 maj 2022

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/starkt-beredskap-for-kris-och-krig/

Nya förordningar om bl.a. civilt försvar utkommer kontinuerligt.

https://svenskforfattningssamling.se/sok/?q=f%C3%B6rsvar&op=S%C3%B6k

Förteckning med länkar till alla aktuella utredningar om civilt försvar m.m.

https://soff.se/vara-fragor/samhallssakerhet/sammanfattning-och-lankar-aktuella-utredningar-rapporter-och-skrivelser-inom-samhallssakerhet-cyber-och-civilt-forsvar/

Barbro Holmbergs Utredning för civilt försvars betänkande Struktur för ökad motståndskraft.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202125/

Intervju med Barbro Holmberg den 12 mars 2021.

Höjd Beredskap | Lyssna här | Poddtoppen.se

Alla remissvar på Holmbergs utredning. Särskilt KKrVA:s svar är av intresse.

​​​​​https://www.regeringen.se/remisser/2021/03/remiss-av-betankandet-struktur-for-okad-motstandskraft-sou-2021x/

Mycket bra redovisning av hotet och FM:s utveckling, följd av Björn Körlofs skarpa genomgång av bristerna i det civila försvaret.

https://www.youtube.com/watch?v=w7LdAN4sIUo

Kungl Krigsvetenskapsakademiens antologi om finansieringen av det civila försvaret

https://kkrva.se/dp-civil/

Vi måste vara beredda att möta en angripare som systematiskt terrorbekämpar civilbefolkningen utan hänsyn till krigets lagar. Aktuella FOI-analyser av ukrainakriget.

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20Memo%207871

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20Memo%207843

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20Memo%207836

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20Memo%207823

https://www.foi.se/rapportsammanfattning...

FOIs fem typfall med hotbilder mot det civila försvaret

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20MEMO%205089

https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2018-02-01-nytt-typfall-om-grazon-till-totalforsvarsplaneringen.html?openExpanderWith=fem%2Ctypfallen%2CTypfall%2CTypfall

FOI podcast #40 om civilt försvar med bra lästips.

https://www.foi.se/nyheter-och-press/podcast.html

Svenskt näringslivs rapport om cyberattacker mot stora svenska företag grundad på en enkätundersökning.

Rapport OMX30 inlaga.indd (svensktnaringsliv.se)

Arktis

Aktuellt från Alumninätverket Arktis. Sammanhållande är Knut Olav Drivenes.

Expressen –”Satellitbilder avslöjar Putins upprustning”  (https://www.expressen.se/nyheter/satellitbilder-avslojar--putins-upprustning/  ). Ett svenskt perspektiv som bekräftar mycket av informationen från tidigare möten. Visar att problematiken i Arktis ökar intresset internationellt.

PST advarer mot etterretning på internasjonal konferanse ( https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/pst-advarer-mot-etterretning-pa-internasjonal-konferanse-1.16277309 ). Beskriver hotet som var identifierat innan konferensen Arctic Frontiers Tromsö. Norska SÄPO (PST) tror att utländska underrättelseagenter följer med på konferensen. Detta måste ses i sammanhang med att en man blev arresterad på väg till jobbet på UiT Norges arktiske universitet i oktober 2022. PST har åtalat mannen för grov underrättelseverksamhet. PST har bedömt akademin och forskningssektorn som sårbara efter denna händelse.

Putin sliter i Ukraina. Det ger utslag även vid den norska gränsen. ( https://www.aftenposten.no/norge/i/LlWW9p/putin-sliter-i-ukraina-det-gir-utslag-like-ved-den-norske-grensen ). Ger en översikt över utvecklingen i Nord. Visar Rysslands prioriteringar i Arktis. Även om Putin har problem i Ukraina fortsätter utvecklingen av den så kallad kärnvapentriaden som innebär att de kan avfyra kärnvapen från land, från flygplan och från ubåtar. Detta är också kopplat till konferensen Arctic Frontiers.

 

SIPRI: The Involvement of Civil Society Organizations in Arctic Governance

https://www.sipri.org/publications/2023/sipri-insights-peace-and-security/involvement-civil-society-organizations-arctic-governance?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=New+SIPRI+Publication%3A+The+Involvement+of+Civil+Society+Organizations+in+Arctic+Governance&utm_content=HTML

Ett antal aktuella artiklar om Arktis (om länken inte fungerar så klistra in en kopia av den i din webbläsare):

https://thebarentsobserver.com/en/2022/12/sevmash-delivers-sixth-borei-class-sub-launches-seventh
https://thebarentsobserver.com/en/security/2022/12/no-analogues-world-putin-bragged-about-missile-soon-sail-out-onboard-warship
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=The+BarentsObserver+23122022+Canada+extends+continental+shelf+Claim%2C+increasing+overlaps+with+Russia+in+Arctic.docx
https://thebarentsobserver.com/en/security/2022/12/wideroe-pilots-lost-gps-signal-27-times-so-far-december
https://www.dagbladet.no/nyheter/zakharova-langer-ut-mot-norge/78189459
https://www.dagbladet.no/nyheter/norge-avviser-russland/78099803
https://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-om-russisk-spill/77647323
https://www.dagbladet.no/nyheter/ut-mot-russisk-forskningstokt/77301112

*******

Hörvärt: https://sverigesradio.se/avsnitt/konflikter-och-mojligheter-nar-gronlands-is-smalter

Viktigt referensverk

https://arcticyearbook.com/

Ukrainakrigets konsekvenser

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30434/for-nato-russia-ukraine-war-forecasts-tensions-in-the-arctic

https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/ukraine-war-and-future-arctic

https://worldview.stratfor.com/article/nato-tensions-reinforce-and-complicate-russias-arctic-ambitions

FOI besitter stor kompetens om Arktis. Här hittar du de viktigaste publikationerna.

https://www.foi.se/forskning/sakerhetspolitik/arktis.html

Hörvärd intervju med Sveriges Arktisambassadör

https://youtu.be/UcjZNMisxIA

Wikipediaartikel om gränstvister

https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_the_Arctic

Ökat ryskt tryck mot Norge

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/10/lavrovs-call-security-consultations-norway-was-followed-strategic-bombers

Geopolitiska perspektiv på Rysslands nya havsfront, Grönlands naturtillgångar m.m.

https://worldview.stratfor.com/article/russias-emerging-arctic-maritime-frontier

https://worldview.stratfor.com/article/increased-arctic-activity-sets-stage-us-russia-competition

https://worldview.stratfor.com/article/remapping-american-arctic

https://worldview.stratfor.com/article/fight-greenland-s-resources

https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-climate-change-russia-s-paradigm-shift

https://worldview.stratfor.com/article/warmer-arctic-makes-hotter-geopolitics-climate-change

​​​Russia's northernmost base projects its power across Arctic (apnews.com)

Intressanta detaljer om ryska aktiviteter i Arktis.

Russia’s Arctic activity to increase with fresh strategy and more capability tests (defensenews.com)

Kommentarer från bland annat Oslo och Stockholm om Rysslands styrkeuppbyggnad i Arktis.

Russian military buildup in the Arctic has northern NATO members uneasy (defensenews.com)

Den största övningen i norska delen av Arktis sedan kalla kriget. Sverige och Finland deltar i planeringen.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/04/norway-host-biggest-exercise-inside-arctic-circle-cold-war

Russia in the Arctic—A Critical Examination - Carnegie Endowment for International Peace

En rapport från Finlands Utrikespolitiska institut med kopplingar till Arktis

https://www.fiia.fi/sv/publikation/the-faroe-islands-greenland-and-the-aland-islands-in-nordic-cooperation

Uppdragstaktik

En halvhyfsad, kort, bakgrundsbeskrivning, introduktion, av vad ämnet handlar om.

Mission-type tactics - Wikipedia

Uppsats om de mer teoretiska aspekterna på uppdragstaktik– varför och hur.

Karlis N : Uppdragstaktik

Uppsats om uppdragstaktik i en modern svensk kontext, vi säger att vi är uppdragstaktiker, men är det sant?

Uppdragstaktik; en svensk papperstiger? – KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN (kkrva.se)

Obs! Man måste scrolla ned en bit innan man hittar texten (många blanka sidor i början). Uppsats om en av de mest framgångsrika taktikerna, förbandscheferna, i tyska armén under VK 2, Hermann Balck. Uppdragstaktik och ledning av strid i praktiken. Främst en beskrivning av hur han ledde 11. Pansardivisionen vintern 1942/43.

Order out of chaos: a study of the application of Auftragstaktik by the 11th Panzer Division during the Chir River battles 7 - 19 December 1942. (core.ac.uk)

En kritisk granskning av uppdragstaktik.

Beyond Auftragstaktik: The Case Against Hyper-Decentralized Command (dtic.mil)

Nordbat 2 som exempel på svensk uppdragstaktik

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/9/20/trigger-happy-autonomous-and-disobedient-nordbat-2-and-mission-command-in-bosnia?fbclid=IwAR37bixMVQHsAuSn8K_ckx7lI5xhkllLL5Mnr-qXHeFpXnZCj4dhkZxa8q4

Östersjöområdet

Värdefullt och faktarikt underlag till vår studiecirkel om försvaret av Östersjöregionen. 

Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

En utmärkt studie av ett tänkbart angreppsscenario mot bl.a. Sverige.  

https://kkrva.se/wp-content/uploads/2018/01/hotet.pdf

Baltic Security Strategy Report - Jamestown

How to Defend the Baltic States - Jamestown

Se särskilt kapitel 3 om Baltikum:

What Deters and Why: Applying a Framework to Assess Deterrence of Gray Zone Aggression | RAND

Russia’s Baltic Fleet has one foot on land - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

The Nord Stream 2 dispute and the transatlantic alliance – European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)

Debattartikel som är skarpt kritisk mot Nord Stream 2.

Putin’s pipeline of aggression: How the Nord Stream 2 threatens the West (defensenews.com)

Polen köper fem begagnade C-130 från USA (betallänk).

Poland Buying Surplus C-130s, Confirms F-35 Basing Plan | Aviation Week Network

Krigets lagar

Ett tankeväckande perspektiv på folkrätten.

https://www.newyorker.com/magazine/2021/09/13/did-making-the-rules-of-war-better-make-the-world-worse

 

Framtida krigs karaktär

The Future of Warfare in 2030: Project Overview and Conclusions | RAND

Nederländernas Strategic Monitor är alltid läsvärd. Ett tioårigt perspektiv med utmaningar för EU och NL och förslag på hur de ska mötas.

Strategische_Monitor_2021.pdf (clingendael.org)

Införandet av autonoma vapensystem kan medföra krav på utveckling av folkrätten

Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: Identifying Limits and the Required Type and Degree of Human–Machine Interaction | SIPRI

Utvecklingen av drönarteknik kombinerad med artificiell intelligens är viktig att följa

Russia Plans ‘Flying Minefield’ To Counter Drone Attacks (forbes.com)

The Nagorno-Karabakh war: a spur to Moscow’s UAV efforts? (iiss.org)

https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2021/08/26/the-telltale-traces-of-the-us-militarys-new-bladed-missile-r9x/

***

Klimatförändringarnas säkerhetspolitiska konsekvenser

Home Front - Part I - Existential Gamble from Breakthrough on Vimeo


​​Sveriges och våra grannländers senaste årsrapporter m.m. från deras Säkerhets- och underrättelsetjänster. Det är intressant att t.ex. jämföra deras hotbeskrivningar. 

Sverige
https://www.forsvarsmakten.se/sv/sok/#!/documents?query=must%20%C3%A5rs%C3%B6verikt

https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/om-sakerhetspolisen/sakerhetspolisen-2021.html

Norge 
https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/fokus-2023
Finland

https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forsvarsmakten-publicerade-offentlig-oversikt-av-den-militara-underrattelsetjansten

Danmark

-risikovurdering-2020_single-page-.pdf (fe-ddis.dk)
Estland
raport-2020-en.pdf (valisluureamet.ee)
Lettland  cc
Public_report_2019.pdf (sab.gov.lv)
Litauen
Ministry of National Defence Republic of Lithuania :: News » News Releases (kam.lt)

Polen

Security Environment of Poland Today and in 15 Years - Ministry of National Defence - Gov.pl website (www.gov.pl)


SIPRIs årsböcker ger en detaljerad och väldokumenterad överblick över aktuella konflikter, försvarsutgifter,  vapenförsäljningar, rustningskontroll inklusive kärnvapeninnehav med mera. En bra sammanfattning av SIPRIs Årsbok 2021 ges här:

SIPRI Yearbook 2021, Summary

Sällsynta jordartsmetaller, i många fall upptäckta på Ytterby i Roslagen, är av mycket stor strategisk betydelse. Här en kort poddcast från STRATFOR som ger lite bakgrund och pekar på en förklaring till det ökande intresset för Grönland.

Essential Geopolitics: Who Controls Rare Earth Elements? (stratfor.com)

Kampen mellan USA och Kina om dessa grundämnen

https://bigthink.com/politics-current-affairs/rare-earth-war-us-china

Det finns många poddar för den som är intresserad av säkerhetspolitik. Trevligt och informativt att lyssna på medan du t.ex. utför diverse hushållsysslor eller fysar.


Allmänt 

STRATFOR

FOI Rapporterat
Konflikt
Höjd Beredskap
Foreign Policy Playlist
Conflicted

Underrättelsetjänst
Intellligence Matters
I Spy


Militärhistoria m.m.
Fronten

Dan Carlins's Hardcore History
 

bottom of page