LÄS- OCH HÖRVÄRT

Tack för hittills inkomna fina förslag från läsekretsen på länkar till intressanta dokument och poddar! 

Tveka inte att lämna ditt bidrag. Använd knappen L&H TIPS nedan. Bifoga helst en kommentar till innehållet som vi kan publicera här.

Rysslands invasion av Ukraina

Se vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" där du hittar mycket bra information och analyser om det pågående kriget!

Försvarsmaktens utveckling

Försvarsmaktstruktur 2035 (FMS 35) som utgör en målbild för utvecklingen av en trovärdig grundläggande försvarsförmåga

https://www.forsvarsmakten.

se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf

***

SIPRI var värd för Stockholm Security Conference 2021 med temat "Battlefields of the Future: Trends of Conflict and Warfare in the 21st Century". Länk till föreläsningarna:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhYE8cjKxVOMDtfv6EVIjoyS5yn6c4cUR

En klarögd analys av Australiens uppmärksammade byte av ubåtsleverantör

https://geopoliticalfutures.com/why-australia-spurned-france/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=7d14c8fa28-20210921_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-7d14c8fa28-265176489&mc_cid=7d14c8fa28&mc_eid=d9a61c8055  

 

Att pandemin har medfört brist på halvledare är ju välkänt, men även på bl.a. koppar, plast, klor, kyckling och ketchup! Tankeväckande från den alltid intressante George Friedman:

 

https://geopoliticalfutures.com/from-pandemic-to-pan-shortages/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=e3cfbf28e5-20210902_FL_EditorsPick&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-e3cfbf28e5-265176489&mc_cid=e3cfbf28e5&mc_eid=d9a61c8055

 

STRATFOR bjuder på koncisa och relevanta analyser om omvärldsutvecklingen. Här är en tankeväckande prognos om kommande utveckling av utpressningsattacker på nätet.

https://us4.campaign-archive.com/?e=9846c67c05&u=74786417f9554984d314d06bd&id=5d76222c84

***

Rekommenderar kostnadsfri prenumeration på RealClear World för översikt över utvalda aktuella artiklar av säkerhetspolitiskt intresse.

https://www.realclearworld.com/

Bellingcats rapporter grundade på mycket avancerade analyser av öppna källor har med rätta väckt sensation. Du kan prenumerera på deras nyhetsbrev som kommer ut två gånger i veckan.    

bellingcat - the home of online investigations

Det finns ett stort antal tankesmedjor som producerar mycket värdefulla studier för den som är intresserad av säkerhetspolitik. Flera av dem skickar dessutom ut kostnadsfria nyhetsbrev med färska analyser. 

Här följer ett urval. Tipsa gärna om du har fler favoriter! 

RAND Corporation Provides Objective Research Services and Public Policy Analysis | RAND

Brookings - Quality. Independence. Impact.

RUSI | Royal United Services Institute

Center for Strategic and International Studies | (csis.org)

Carnegie Endowment for International Peace

Council on Foreign Relations (cfr.org)

Crisis Group

Chatham House – International Affairs Think Tank

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) - SWP (swp-berlin.org)

The Heritage Foundation

Wilson Center

Center for a New American Security (en-US) (cnas.org)

The International Institute for Strategic Studies (iiss.org)

European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)

Homepage | HCSS

https://www.rsis.edu.sg/

Swedish Defence Research Agency - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Home | SIPRI

UI.se | Utrikespolitiska institutet

https://www.fiia.fi/sv/

University of Pennsylvania publicerar varje år en välrenommerad rankinglista över världens bästa tankesmedjor inom ett antal områden. Fler än 11 000 tankesmedjor har värderats.  

Du kan ladda ner den här

"2020 Global Go To Think Tank Index Report" by James G. McGann (upenn.edu)

Har du Stockholms stadsbiblioteks röda kort? Då kan du läsa över 7 000 tidningar och tidskrifter på nätet förutom allt annat spännande som erbjuds.

E-medier & databaser | Stockholms Stadsbibliotek

AKTUELLT FÖR STUDIECIRKLARNA

Arktis

Viktigt referensverk

https://arcticyearbook.com/

Ukrainakrigets konsekvenser

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30434/for-nato-russia-ukraine-war-forecasts-tensions-in-the-arctic

https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/ukraine-war-and-future-arctic

https://worldview.stratfor.com/article/nato-tensions-reinforce-and-complicate-russias-arctic-ambitions

FOI besitter stor kompetens om Arktis. Här hittar du de viktigaste publikationerna.

https://www.foi.se/forskning/sakerhetspolitik/arktis.html

Hörvärd intervju med Sveriges Arktisambassadör

https://youtu.be/UcjZNMisxIA

Wikipediaartikel om gränstvister

https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_the_Arctic

Ökat ryskt tryck mot Norge

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/10/lavrovs-call-security-consultations-norway-was-followed-strategic-bombers

Geopolitiska perspektiv på Rysslands nya havsfront, Grönlands naturtillgångar m.m.

https://worldview.stratfor.com/article/russias-emerging-arctic-maritime-frontier

https://worldview.stratfor.com/article/increased-arctic-activity-sets-stage-us-russia-competition

https://worldview.stratfor.com/article/remapping-american-arctic

https://worldview.stratfor.com/article/fight-greenland-s-resources

https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-climate-change-russia-s-paradigm-shift

https://worldview.stratfor.com/article/warmer-arctic-makes-hotter-geopolitics-climate-change

​​​Russia's northernmost base projects its power across Arctic (apnews.com)

Intressanta detaljer om ryska aktiviteter i Arktis.

Russia’s Arctic activity to increase with fresh strategy and more capability tests (defensenews.com)

Kommentarer från bland annat Oslo och Stockholm om Rysslands styrkeuppbyggnad i Arktis.

Russian military buildup in the Arctic has northern NATO members uneasy (defensenews.com)

Den största övningen i norska delen av Arktis sedan kalla kriget. Sverige och Finland deltar i planeringen.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/04/norway-host-biggest-exercise-inside-arctic-circle-cold-war

Russia in the Arctic—A Critical Examination - Carnegie Endowment for International Peace

En rapport från Finlands Utrikespolitiska institut med kopplingar till Arktis

https://www.fiia.fi/sv/publikation/the-faroe-islands-greenland-and-the-aland-islands-in-nordic-cooperation

Uppdragstaktik

En halvhyfsad, kort, bakgrundsbeskrivning, introduktion, av vad ämnet handlar om.

Mission-type tactics - Wikipedia

Uppsats om de mer teoretiska aspekterna på uppdragstaktik– varför och hur.

Karlis N : Uppdragstaktik

Uppsats om uppdragstaktik i en modern svensk kontext, vi säger att vi är uppdragstaktiker, men är det sant?

Uppdragstaktik; en svensk papperstiger? – KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN (kkrva.se)

Obs! Man måste scrolla ned en bit innan man hittar texten (många blanka sidor i början). Uppsats om en av de mest framgångsrika taktikerna, förbandscheferna, i tyska armén under VK 2, Hermann Balck. Uppdragstaktik och ledning av strid i praktiken. Främst en beskrivning av hur han ledde 11. Pansardivisionen vintern 1942/43.

Order out of chaos: a study of the application of Auftragstaktik by the 11th Panzer Division during the Chir River battles 7 - 19 December 1942. (core.ac.uk)

En kritisk granskning av uppdragstaktik.

Beyond Auftragstaktik: The Case Against Hyper-Decentralized Command (dtic.mil)

Nordbat 2 som exempel på svensk uppdragstaktik

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/9/20/trigger-happy-autonomous-and-disobedient-nordbat-2-and-mission-command-in-bosnia?fbclid=IwAR37bixMVQHsAuSn8K_ckx7lI5xhkllLL5Mnr-qXHeFpXnZCj4dhkZxa8q4

Östersjöområdet

Värdefullt och faktarikt underlag till vår studiecirkel om försvaret av Östersjöregionen. 

Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

En utmärkt studie av ett tänkbart angreppsscenario mot bl.a. Sverige.  

https://kkrva.se/wp-content/uploads/2018/01/hotet.pdf

Baltic Security Strategy Report - Jamestown

How to Defend the Baltic States - Jamestown

Se särskilt kapitel 3 om Baltikum:

What Deters and Why: Applying a Framework to Assess Deterrence of Gray Zone Aggression | RAND

Russia’s Baltic Fleet has one foot on land - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

The Nord Stream 2 dispute and the transatlantic alliance – European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)

Debattartikel som är skarpt kritisk mot Nord Stream 2.

Putin’s pipeline of aggression: How the Nord Stream 2 threatens the West (defensenews.com)

Polen köper fem begagnade C-130 från USA (betallänk).

Poland Buying Surplus C-130s, Confirms F-35 Basing Plan | Aviation Week Network

Krigets lagar

Ett tankeväckande perspektiv på folkrätten.

https://www.newyorker.com/magazine/2021/09/13/did-making-the-rules-of-war-better-make-the-world-worse

 

Framtida krigs karaktär

The Future of Warfare in 2030: Project Overview and Conclusions | RAND

Nederländernas Strategic Monitor är alltid läsvärd. Ett tioårigt perspektiv med utmaningar för EU och NL och förslag på hur de ska mötas.

Strategische_Monitor_2021.pdf (clingendael.org)

Införandet av autonoma vapensystem kan medföra krav på utveckling av folkrätten

Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: Identifying Limits and the Required Type and Degree of Human–Machine Interaction | SIPRI

Utvecklingen av drönarteknik kombinerad med artificiell intelligens är viktig att följa

Russia Plans ‘Flying Minefield’ To Counter Drone Attacks (forbes.com)

The Nagorno-Karabakh war: a spur to Moscow’s UAV efforts? (iiss.org)

https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2021/08/26/the-telltale-traces-of-the-us-militarys-new-bladed-missile-r9x/

***

Klimatförändringarnas säkerhetspolitiska konsekvenser

Home Front - Part I - Existential Gamble from Breakthrough on Vimeo

 

Svenskt näringslivs rapport om cyberattacker mot stora svenska företag grundad på en enkätundersökning. Mycket läsvärd ögonöppnare.  

Rapport OMX30 inlaga.indd (svensktnaringsliv.se)

Sveriges och våra grannländers senaste årsrapporter m.m. från deras Säkerhets- och underrättelsetjänster. Det är intressant att t.ex. jämföra deras hotbeskrivningar. 

Sverige
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/dokument/rapporter/

https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/om-sakerhetspolisen/sakerhetspolisen-2021.html

Norge 
Fokus - Forsvaret
Finland

https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forsvarsmakten-publicerade-offentlig-oversikt-av-den-militara-underrattelsetjansten

Danmark

-risikovurdering-2020_single-page-.pdf (fe-ddis.dk)
Estland
raport-2020-en.pdf (valisluureamet.ee)
Lettland  cc
Public_report_2019.pdf (sab.gov.lv)
Litauen
Ministry of National Defence Republic of Lithuania :: News » News Releases (kam.lt)

Polen

Security Environment of Poland Today and in 15 Years - Ministry of National Defence - Gov.pl website (www.gov.pl)


SIPRIs årsböcker ger en detaljerad och väldokumenterad överblick över aktuella konflikter, försvarsutgifter,  vapenförsäljningar, rustningskontroll inklusive kärnvapeninnehav med mera. En bra sammanfattning av SIPRIs Årsbok 2021 ges här:

SIPRI Yearbook 2021, Summary

Sällsynta jordartsmetaller, i många fall upptäckta på Ytterby i Roslagen, är av mycket stor strategisk betydelse. Här en kort poddcast från STRATFOR som ger lite bakgrund och pekar på en förklaring till det ökande intresset för Grönland.

Essential Geopolitics: Who Controls Rare Earth Elements? (stratfor.com)

Kampen mellan USA och Kina om dessa grundämnen

https://bigthink.com/politics-current-affairs/rare-earth-war-us-china

Intervju med utredaren om det civila försvaret, som kan dröja tio år.

Höjd Beredskap | Lyssna här | Poddtoppen.se

Mycket bra redovisning av hotet och FM:s utveckling, följd av en skarp genomgång av bristerna i det civila försvaret.

https://www.youtube.com/watch?v=w7LdAN4sIUo

 

Det finns många poddar för den som är intresserad av säkerhetspolitik. Trevligt och informativt att lyssna på medan du t.ex. utför diverse hushållsysslor eller fysar.


Allmänt 

STRATFOR

FOI Rapporterat
Konflikt
Höjd Beredskap
Foreign Policy Playlist
Conflicted

Underrättelsetjänst
Intellligence Matters
I Spy


Militärhistoria m.m.
Fronten

Dan Carlins's Hardcore History