Hösten    NATO – Sverige – NATO      Ny studiecirkel

2024

Våren 2024   Utmaningar, exposé (uppgradering av tidigare studiecirklar) 

  pågår


Hösten 2023  Ukraina – Civilt försvar – Sverige

  Resurspersoner/föreläsare:

  Frej Welander, Oleksandra Keudel, Björn Kölof, A. Shiba med flera

  Frågeställningar, exempel:

 • Uppbyggnad av civilt försvar - Polen samt hur Strukturen och erfarenheter från Ukraina påverkar.

 • Uppbyggnad av civilt försvar – Polen.

 • Resiliens med Moldavien och Ukraina i focus.

 • Högre utbildning i Ukraina under svåra förhållanden.


Våren 2023 Krig i vår tid, Ukraina

Resurspersoner/föreläsare:

Jakob Hedenskog, Janis Ratkevics, Valerin Valdmanis, Daniel Ionita med flera

Frågeställningar, exempel:

 • Rysk terrorkrigföring mot civilbefolkningen.

 • Hur vann Ukraina informationskriget?

 • Den överlägsna ukrainska operationskonsten och uppdragstaktiken.

 • Hybridkrigföringen mot väst; sabotage utan avsändare mot gas/olja/el/internet, cyberhotet.

 • Hur förbättra Sveriges motståndskraft?


Hösten 2022 Civilt försvar

 Resurspersoner/föreläsare:

 Björn Körlof med flera.

 Frågeställningar, exempel:

 • Sveriges säkerhetspolitiska utgångsläge.

 • Förändringar relevanta för det civila totalförsvarsperspektivet.

 • Lärdomar från  Finland.

 • Exempel från den regionala och lokala nivån.


Våren 2022 Arktis

Resurspersoner/föreläsare:

Niklas Granholm FOI, Jörgen Berggrav, Knut Olav Drivenes med flera.

Frågeställningar, exempel:

 • Arktis ökade strategiska betydelse, nya sjötransportleder, naturresurser med mera

 • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

 • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet​


Hösten 2021 Uppdragstaktik

 Resurspersoner/föreläsare:

 Karils Neretnikes

 Frågeställningar, exempel:

 • Varför finns uppdragstaktik?

 • Finns faror och problem med uppdragstaktik?

 • Uppdragstaktik i framtiden.

 • Uppdragstaktik i den egna verksamheten.

 • Aktuella exempel på uppdragstaktik från bland annat kriget i Ukraina.