top of page
Bild 1.jpg

RESERVOFFICERSAKADEMIEN

Studiecirkel hösten 2024

Sverige - NATO - Sverige

Studiecirklar / Seminarier

Studiecirklarna genomföras på distans med stöd av Microsoft Teams. Cirka fyra möten planeras med ungefär fyra veckors mellanrum. Deltagarna förväntas vara aktiva och bland annat redovisa tilldelade uppgifter.                                

Deltagaravgiften är ca 400:-/kurs och används till del av litteraturkostnaderna, dokumentation och en enkel tackpresent till inbjudna föreläsare. Avgiften erläggs när du antagits till studiecirkeln. (för de deltagare som är reservofficerare / reservbefäl betalar Försvarsmakten avgiften).

Studiecirkelledningen förbehåller sig rätten att anpassa antalet deltagare till det praktiskt lämpliga vid distansmöten.

Hittills har genomförts ett anta studiecirklar Krig i vår tid studeras under våren 2023. Ett antal ytterligare finns under fliken "Studiecirklar" överst på denna sida.

Reservofficersakademien

  • Gå med i vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" och delta i diskussionerna! Där hittar du bland annat mycket bra länkar till information och inte minst om Ukrainakriget.

  • Reservofficersakademien har med glädje och stolthet mottagit ett generöst bidrag från Kungl Krigsvetenskapsakademien. Det är ett bevis på att vår verksamhet uppfattas som seriös och viktig.

​​​

******

I det livslånga lärandet för reservofficerarna och reservisrterna har den viktiga aspekten försvars- och säkerhetspolitik en nyckelroll. Här finns många olika källor, men för möjligheten till mera reflekterande aktiviteter av något längre karaktär går det nog att göra ytterligare insatser för reservofficerarna/ reservisterna. 

Här strävar Reservofficersakademien att vara den kompetenta "stöttningen".

Rev PB1 2024-04-06

bottom of page