top of page
Hem: Välkommen
Bild 1.jpg

RESERVOFFICERSAKADEMIEN

Kunskap - Insikt - Engagemang

 • Gå med i vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" och delta i diskussionerna där!

Där hittar du bland annat mycket bra länkar till information om Ukrainakriget.

 • Reservofficersakademien har med glädje och stolthet mottagit ett generöst bidrag från Kungl Krigsvetenskapsakademien. Det är ett bevis på att vår verksamhet uppfattas som seriös och viktig.

 • Vår studiecirkel om Uppdragstaktik hade en mycket trevlig återsamling juni 2022 med uppstart av Alumninätverkets närmare 30 entusiastiska deltagare. Stefan Cako utsågs till kontaktperson för detta. Nätverket representerar många kompetenser från försvar, statsförvaltning och näringsliv. Även Finland och Norge är representerade. Deltagarna har studerat den mycket intressanta litteratur som genmj Karlis Neretnieks har anvisat som underlag för de spännande seminarierna.

 • Studiecirkeln om Arktis inleddes i december 2021 med en introduktion till ämnet ur ett flertal intressanta aspekter. Därefter följde enskilda studier av kursmaterialet fram till den första kunskapskvällen i början av februari. Studiecirkeln samlade ett fyrtiotal deltagare och höll sex möten. Flera deltagare hade även varit med i vår  cirkel om Uppdragstaktik vilket ju är ett glädjande gott betyg! Återsamlingen skedde i december 2022. En alumnigrupp skapades med Knut Olav Drivenes som sammanhållande. Han lägger upp nya intressanta länkar om Arktis i Läs- och Hörvärt.

 • Juni-december 2022 genomfördes studiecirkeln om det civila försvaret. De närmare 40 deltagarna hade förmånen att ha den synnerligen kunnige och pedagogiske Björn Körlof som föreläsare. Ämnet är högaktuellt och omfattande förbättringar av denna eftersatta del av totalförsvaret kan emotses.

 • Under vinten/våren 2022/23 pågår studiecirkeln Krig i vår tid. Bland annat drar vi lärdomar från Ukrainakriget och pågående informationsoperationer och hybridkrigföring mot Väst. Startmötet ägde rum i december 2022.

******

I det livslånga lärandet för reservofficerarna har den viktiga aspekten försvars- och säkerhetspolitik en nyckelroll. Här finns många olika källor, men för möjligheten till mera reflekterande aktiviteter av något längre karaktär går det nog att göra ytterligare insatser för reservofficerarna/ reservisterna. 

Reservofficersakademien är i sitt uppstartskede tänkt som en ett antal ”studiecirklar” i dess bästa form, bemannade av såväl engagerade deltagare med stor tankemässig nyfikenhet, som kompetenta kunskapsbärare/diskussionsledare. Det kommer knappast vara brist på intressanta ämnen, genererade främst av de potentiella deltagarna. Allt kommer inte att kunna förverkligas inom denna ram, men ett antal områden kommer att kunna hanteras.

 Varje fråga/ämne som behandlats redovisas i en rapport och/eller ett seminarieunderlag. På längre sikt kan även ”exkursioner”, in- och utrikes, bli aktuella.

LÄS- OCH HÖRVÄRT

Här hittar du korta sammanfattningar och länkar till spännande rapporter från tankesmedjor och media, bra poddavsnitt m.m. Ämnena kan t.ex. behandla:

 • Konflikter, aktiva och frusna

 • Kamp om resurser: vatten, sällsynta jordartsmetaller, litium, olje/gasfyndigheter, fiske

 • Svarta svanar, viktiga teknikgenombrott

 • Tänkbar påverkan på svensk säkerhet, direkt och indirekt

Hem: Om oss

STUDIECIRKLAR/SEMINARIESERIER

Studiecirklarna kommer inledningsvis att genomföras på distans med stöd av Microsoft Teams. Ca fem möten planeras med ca två veckors mellanrum. Deltagarna förväntas vara aktiva och bland annat redovisa tilldelade uppgifter.                                

Deltagaravgiften är ca 300:-/kurs och används till del av litteraturkostnaderna, dokumentation och en enkel tackpresent till inbjudna föreläsare. Avgiften erläggs när du antagits till studiecirkeln. Medlemmar i Sverof betalar  ingen deltagaravgift.

Studiecirkelledningen förbehåller sig rätten att anpassa antalet deltagare till det praktiskt lämpliga vid distansmöten.

Hittills har genomförts studiecirklarna Uppdragstaktik, Arktis samt Civila delen av Totalförsvaret. Krig i vår tid studeras under våren 2023. Ett antal ytterligare föreslagna cirklar finns under fliken "Föreslagna  studiecirklar" överst på denna sida. ​

Hem: Text

KRIG I VÅR TID. HUR MÖTER VI DE NYA HOTEN?

https://depositphotos.com/563383598/free-stock-photo-borodyanka-kyiv-region-ukraine-april.html

Cirkelledare: Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Joakim Paasikivi, Daniel Ionita, Valerijs Valdmanis, Karlis Neretnieks,

Nils Bildt, Björn Körlof, Lars Nicander, Hanna Linderstål,

Freddy Jönsson Hanberg, Natos och

EU:s tre centrum för cyberkrigföring, strategisk kommunikation

och hybridkrigföring i Tallinn, Riga respektive Helsingfors.

Introduktionsmöte via Teams ägde rum i december 2022.

Sex kunskapskvällar genomförs till mitten av juni 2023.

Lärdomar från Ukrainakriget

 • Rysk terrorkrigföring mot civilbefolkningen

 • Hur vann Ukraina informationskriget?

 • Den överlägsna ukrainska operationskonsten och uppdragstaktiken

 • Hybridkrigföringen mot väst; sabotage utan avsändare mot gas/olja/el/internet, cyberhotet

 • Hur förbättra Sveriges försörjningsförmåga?

Studiematerial: under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du bra länkar under "Krig i vår tid". 

HUR KAN NATO FÖRSVARA ÖSTERSJÖOMRÅDET?

(Prel. hösten 2023)

​Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Erling Johansson, Karlis Neretnieks

​Studiematerial, exempel

Studier från bl.a. RAND, FOI-publikationer, böcker t.ex. Till bröders hjälp, Jamestowns skrifter m.m.

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du ett antal intressanta länkar under "Östersjöområdet". 

Frågeställningar, exempel

 • Hotet. Vad vill Ryssland?

 • Rysslands och övriga Östersjöländers militära förmågor

 • Beredskapsläget vid Natos och nationella förband, Natos förstärkningsalternativ

 • Risk för inledande nedkämpning av framgrupperade stridskrafter

 • Hur motverka ryska AA/AD-förmågor

 • Tilltransportproblem: EU:s och nationella regler för ammunitionstransporter, svårigheter hyra civila fartyg för tilltransporter över Atlanten 

 • Sveriges roll vid tänkbara Östersjökonflikter

 • Hur förändras svensk krigsplanläggning efter vårt inträde i Nato?

 • Vilken rollfördelning är tänkbar i Östersjöregionen efter ett svenskt och finskt Natointräde?

 • En konflikt kring Östersjön som del av ett större scenario

 • Genomför kartkrigsspel i Östersjöområdet

ANMÄLAN TILL STUDIECIRKEL

Använd knappen Anmälan nedan och ange följande uppgifter i ebrevet:

 • födelseår

 • namn

 • epostadress

 • vilken studiecirkel du önskar delta i 

 • kort om din bakgrund och eventuell särskild kompetens inom ämnet

 • ange om du är medlem i Sverof. I så fall står Sverof för deltagaravgiften.

Försvarsrelaterat (max 80 tecken)

Civilt relaterat (max 80 tecken)

Välkommen med din intresseanmälan!

Tallinn Studiecirkel Östersjön.JPG
Hem: Vad vi gör
bottom of page