top of page

Civilt försvar

Resurspersoner/föreläsare

Björn Körlof, Björn von Sydow med flera

 

  • Sveriges säkerhetspolitiska utgångsläge

  • Förändringar relevanta för det civila totalförsvarsperspektivet

  • Konceptet för det svenska totalförsvaret

  • Utblick mot Finland och Norge

  • Exempel från den regionala och lokala nivån

​​

Studiematerial: under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du bra länkar under "Civilt försvar". 

Ett inledande möte hölls den 15 juni 2022 och de ca sex kunskapskvällarna genomfördes under augusti-december. Återsamling med uppstart av Alumnigruppen Civilt försvar sker före sommaren 2023.

Rev BR1 2024-04-06

bottom of page