top of page

Avslutade studiecirklar
Uppdragstaktik

(Fortsatt verksamhet i dess alumninätverk)

Vår studiecirkel om Uppdragstaktik hade en mycket trevlig återsamling juni 2022 med uppstart av Alumninätverkets närmare 30 entusiastiska deltagare. Stefan Cako utsågs till kontaktperson för detta. Nätverket representerar många kompetenser från försvar, statsförvaltning och näringsliv. Även Finland och Norge är representerade. Deltagarna har studerat den mycket intressanta litteratur som genmj Karlis Neretnieks har anvisat som underlag för de spännande seminarierna.

Hoppa av planet

ARKTIS
(Fortsatt verksamhet i dess alumninätverk)

Iceberg Lake

 

 

 

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Niklas Granholm FOI med flera.

 

Studiematerial, exempel

Ett antal FOI-skrifter, CIOR-seminariet, FoF-seminariet, utländska tankesmedjor

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du ett antal intressanta länkar under under fliken "Arktis". 

Frågeställningar, exempel

  • Arktis ökade strategiska betydelse: nya sjötransportleder, naturresurser m.m.

  • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

  • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet

Efter enskilda studier av litteraturen efter uppstartkvällen i december 2021 genomfördes den första kunskapskvällen i februari 2022.  Deltagarkretsen var knappt 40, inklusive från Norge, Finland och Lettland. Flera är väl kända från studiecirkeln Uppdragstaktik.


Steg 1 avslutades under maj 2022. Återsamling med uppstarten av Alumnigruppen Arktis skedde i december 2022.

 

CIVILT FÖRSVAR

(Fortsatt verksamhet i dess alumninätverk)

Resurspersoner/föreläsare

Björn Körlof, Björn von Sydow med flera

 

  • Sveriges säkerhetspolitiska utgångsläge

  • Förändringar relevanta för det civila totalförsvarsperspektivet

  • Konceptet för det svenska totalförsvaret

  • Utblick mot Finland och Norge

  • Exempel från den regionala och lokala nivån

Studiematerial: under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du bra länkar under "Civilt försvar". 

Ett inledande möte hölls den 15 juni 2022 och de ca sex kunskapskvällarna genomfördes under augusti-december. Återsamling med uppstart av Alumnigruppen Civilt försvar sker före sommaren 2023.

Krig i vår tid, hur möter vi de nya hoten?

(Fortsatt verksamhet i dess alumninätverk)

Cirkelledare: Jan Sjölin

Föreläsare:

Joakim Paasikivi, Daniel Ionita, Valerijs Valdmanis, Ove Bring,

Otto Tabuns, Janis Ratkevics, Anders Paalzow, Hanna Linderstål,

Håvard Brynildsen, Jakob Hedenskog, Nils Bildt.

Introduktionsmöte via Teams ägde rum i december 2022.

Sex kunskapskvällar22 genomfördes med avslutning den 14 juni 2023.

Lärdomar från Ukrainakriget

·       Rysk terrorkrigföring mot civilbefolkningen

·       Hur vann Ukraina informationskriget?

·       Den överlägsna ukrainska operationskonsten och uppdragstaktiken

·       Hybridkrigföringen mot väst; sabotage utan avsändare mot gas/olja/el/internet, cyberhotet

·       Hur förbättra Sveriges försörjningsförmåga?

Studiematerial: under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du bra länkar under "Krig i vår tid". ​

Ukraina - Civilt förvar - Sverige

Denna studiecirkel kommer att avslutas under december 2023.

bottom of page