AKTUELLA STUDIECIRKLAR


UPPDRAGSTAKTIK
(Pågående)

Hoppa av planet

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Karlis Neretnieks

 

Studiematerial, exempel

Neretnieks skrifter, Försvarsmaktens reglementen och handböcker. Ola Palmqvist “Tillbaka till framtiden” i Försvar och Säkerhet, KKrVA.

 

Frågeställningar, exempel

 • Har uppdragstaktikens anda gått förlorad inom FM? I så fall varför: brister i utbildningen, förlamande regelverk vid övningar, alltför styrda övningar, rädsla för att göra fel och hamna i medierna?

 • Erfarenheter av den svenska förvaltningsmodellen inom civilsamhället. Ansvarsfördelningens brister under t.ex. pandemikrisen? (Det avskaffade) tjänstemannansvaret jämfört med militär chefs ansvar.

 • Erfarenheter av uppdragstaktik inom näringslivet.

 • Hur utbilda (reserv)officerare i uppdragstaktik?

ARKTIS


(Pågående)

Iceberg Lake

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Niklas Granholm, FOI

 

Studiematerial, exempel

Ett antal FOI-skrifter, CIOR-seminariet, FoF-seminariet, utländska tankesmedjor

Frågeställningar, exempel

 • Arktis ökade strategiska betydelse: nya sjötransportleder, naturresurser m.m.

 • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

 • Svenska arméförbands förmågeutveckling enligt Försvarsbeslutet

 • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet

KAN NATO FÖRSVARA ÖSTERSJÖOMRÅDET?

(Kommande)

Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Erling Johansson, Karlis Neretnieks

 

Studiematerial, exempel

Studier från bl.a. RAND, FOI-publikationer, böcker t.ex. Till bröders hjälp, Jamestowns skrifter m.m.

 

Frågeställningar, exempel

 • Hotet. Vad vill Ryssland?

 • Rysslands och övriga Östersjöländers militära förmågor

 • Beredskapsläget vid Natos och nationella förband, Natos förstärkningsalternativ

 • Risk för inledande nedkämpning av framgrupperade stridskrafter

 • Hur motverka ryska AA/AD-förmågor

 • Tilltransportproblem: EU:s och nationella regler för ammunitionstransporter, svårigheter hyra civila fartyg för tilltransporter över Atlanten 

 • Sveriges roll vid tänkbara Östersjökonflikter

 • En konflikt kring Östersjön som del av ett större scenario

 • Genomför kartkrigsspel i Östersjöområdet

Tallinn Studiecirkel Östersjön.JPG